POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp
Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klienta jest dla nas najważniejsze. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. HERSEASONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 31 bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności.

HERSEASONS przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej HERSEASONS stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez HERSEASONS danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację. Informujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą HERSEASONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 31 02-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000755078, określana dalej jako „Administrator”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres e-mail: contact@hs-thelabel.com

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
– imię i nazwisko lub nazwa firmy,
– adres,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą).

Cele przetwarzania
HERSEASONS przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu zarejestrowania się na stronie www.herseasons-thelabel.com oraz zrealizowania umowy sprzedaży. Używamy Google Analytics i po wyrażeniu zgody, przetwarzamy dane Użytkownika w celach analitycznych. Jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkowników (w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?
Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego ich wykonani. Wasze dane osobowe udostępniamy kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom publicznym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Newsletter
Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: contact@hs-thelabel.com

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych
Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika.

Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

Cookies
Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym wyświetlono stronę internetową Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
– weryfikacji Użytkownika składającego zamówienie w Serwisie,
– zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,
– zapamiętania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu (np. wersji językowej Serwisu, waluty w której dokonywana jest płatność).

Polityka cookies
HERSEASONS sp. z o.o. oraz jej strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz Google Analytics.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Administratora i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych HERSEASONS. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Administratora pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
– do dostosowania zawartości stron internetowych HERSEASONS
– do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika HERSEASONS i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy HERSEASONS korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Jakie rodzaje plików są stosowane?
W ramach strony HERSEASONS stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony HERSEASONS stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w strony HERSEASONS, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy HERSEASONS mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika HERSEASONS. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

HERSEASONS informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.